Privacyverklaring Online Opvoed Uni

Online Opvoed Uni, gevestigd in Meppel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80207251 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
www.onlineopvoeduni.nl

team@onlineopvoeduni.nl


Lara van der Zwaag is de Functionaris Gegevensbescherming van Online Opvoed Uni.
Zij is te bereiken via lara@onlineopvoeduni.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken:
Online Opvoed Uni verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Na klikken op een advertentie van Online Opvoed Uni:
  – Anonieme gegevens over jouw activiteiten op onze website
  – Anonieme gegevens over de internetbrowser en apparaat type
 • Na aanmelding voor de nieuwsbrief, updates of gratis e-books:
  – Voor- en achternaam
  – E-mailadres
 • Na aanschaf van een online cursus, masterclass of abonnement:
  – Voor- en achternaam
  – Geslacht
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via team@onlineopvoeduni.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Online Opvoed Uni verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Grondslag 1: Toestemming

- het verzenden van mails nadat een persoon toestemming hiertoe heeft gegeven door zich in te schrijven voor een masterclass, training of de nieuwsbrief

- reacties plaatsen onder artikelen

- reviews op de website of social mediakanalen plaatsen
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Websitestatistieken bijhouden


Grondslag 2: Uitvoering van de Overeenkomst

- aanmaken van een account;

- toegang bieden tot een online training;

- houden van een consult;

- het communiceren met klanten;

- het sturen van een bestelbevestiging


Grondslag 3: Wettelijke Verplichting

- bijhouden van zakelijke administratie

- het doen van belastingaangifte


Grondslag 6: Gerechtvaardig Belang

- direct marketing 


Geautomatiseerde besluitvorming
Online Opvoed Uni neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Online Opvoed Uni) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Online Opvoed Uni bewaart je persoonsgegevens minimaal 7 jaar om te voldoen aan de administratieplicht van de Belastingdienst.

Website statistieken worden 50 maanden bewaard. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Zolang je staat ingeschreven voor updates:
  – Voor- en achternaam
  – E-mailadres
 • Zolang je deelnemer bent aan een online cursus of klant bent in het algemeen:
  – Voor- en achternaam
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – Bankrekeningnummer

Je gegevens worden opgeslagen in Active Campaign. Meer informatie over de beveiliging van gegevens door Active Campaign is terug te vinden op de website.


Ben je een klant, dan worden je gegevens ook bewaard in mijn boekhoudprogramma.

Op het moment dat je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, of via e-mail afmeldt als deelnemer of klant, worden je gegevens verwijderd uit ons bestand.


Delen van persoonsgegevens met derden
Jouw gegevens worden door Online Opvoed Uni niet aan derden verkocht en zullen uitsluitend aan derden verstrekt worden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Partijen waarmee gegevens worden gedeeld zijn:

- partij voor het versturen van de mails

- software leverancier online training

- software leverancier website

- hostingpartij website en email

- boekhouder

- telefoonprovider


Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Online Opvoed Uni gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Online Opvoed Uni gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.


Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar team@onlineopvoeduni.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Wij proberen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek te reageren.

Online Opvoed Uni wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Online Opvoed Uni neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij o.a. door: beveiligde netwerkverbinding (SSL), regelmatig updaten van de website en plug-ins en een goede beveiligingssoftware.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met team@onlineopvoeduni.nl