De 4 belangrijkste stappen om de weerbaarheid van je kind te vergroten.
17 januari 2024 
in Emoties

De 4 belangrijkste stappen om de weerbaarheid van je kind te vergroten.

De 4 belangrijkste stappen om de weerbaarheid van je kind te vergroten. 

Weerbaarheid betekent je kunnen verweren en beschermen. Dat klinkt redelijk simpel, maar als we dieper in deze term duiken, ontdekken we dat weerbaarheid bestaat uit verschillende aspecten. Bij sommige kinderen ontwikkelt deze eigenschap zich grotendeels als vanzelf. Maar er is ook een grote groep kinderen waarbij dat niet zo is. En de grote vraag is dan natuurlijk: wat kan je als ouder doen om de weerbaarheid van je kind te vergroten?

Stap 1: besef dat weerbaarheid een overkoepelend begrip is voor veel verschillende aspecten in de ontwikkeling.

Weerbaarheid betekent niet alleen voor jezelf opkomen, maar ook respect hebben voor anderen. Het omvat fysieke, emotionele, sociale, en mentale aspecten. Als ouder speel je een cruciale rol bij de ontwikkeling van weerbaarheid, dus het is goed om je hier bewust van te zijn.

Stap 2: stimuleer de ontwikkeling van veerkracht bij je kind. 

Veerkracht is het vermogen van je kind om terug te veren na tegenslagen en is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van weerbaarheid. De veerkracht van je kind wordt beïnvloedt door verschillende elementen, zoals sociaal-emotionele intelligentie, zelfregulatie en optimisme.

Om de veerkracht van je kind te vergroten is het belangrijk om in de opvoeding veel aandacht te hebben voor het stimuleren van zelfvertrouwen, optimisme en doelgerichtheid.

In het thema ‘Weerbaarheid Vergroten’ lees je nog veel meer praktische tips om veerkracht bij je kind te stimuleren, waaronder het vergroten van het 'Window of Tolerance'.

Weerbaarheid stimuleren kinderen

Stap 3: begrijp waarom het soms niet vanzelf gaat.

Als je kind beperkt weerbaar is, kan dit vervelende gevolgen hebben, zoals pesten, lage zelfwaardering, sociale en emotionele problemen, en uitdagingen op school. Zowel verschillende omgevingsfactoren (o.a. opvoedstijl, plek binnen het gezin, school, de leerkracht en vrienden) en de aard van het kind (temperament, sociale vaardigheden, ontwikkelingsfase) spelen hierbij een rol. Pas als je goed zicht hebt op de diverse factoren die een rol spelen bij de beperkte weerbaarheid van je kind, ben je als ouder in staat om passende vervolgstappen te nemen om aan te kunnen sluiten bij de behoeftes van je kind.

Stap 4: ga met jezelf én met je kind aan de slag

Een belangrijke factor die de ontwikkeling van weerbaarheid negatief kan beïnvloeden is een overbeschermende opvoedstijl. Als je aan de slag wil gaan met het vergroten van de weerbaarheid van je kind, is het dus niet alleen zaak om te kijken naar je kind, maar ook naar jezelf en je eigen opvoedstijl. Daarnaast vergroot je de weerbaarheid van je kind door: (zelf)reflectie te stimuleren, autonomie en zelfstandigheid te bevorderen en je kind te helpen met situaties te oefenen die lastig zijn.

Het vergroten van weerbaarheid is een doorlopend proces en vereist aandacht, begrip en actieve betrokkenheid van ouders. In het thema Weerbaarheid Vergroten neemt Anja Verwoerdt (Orthopedagoog-generalist en Gezondheidszorgpsycholoog voor kinderen en jeugdigen) je aan de hand van de zes bouwstenen voor weerbaarheid mee hoe je als ouder de weerbaarheid van je kind kunt vergroten.

Nieuwsgierig geworden naar het thema? Sluit je dan aan bij de OOU-community!

Hoe vergroot je de weerbaarheid van je kind

Over de schrijver
Orthopedagoog, persoonlijk coach, trainer en oprichter van de Online Opvoed Uni