Welke regels voor gamen en schermtijd moet ik hanteren?
16 februari 2022 

Welke regels voor gamen en schermtijd moet ik hanteren?

Je kunt er als ouder tegenwoordig niet meer om heen. Laptops, telefoons en gamen horen er nu eenmaal bij. Sterker nog, laptops en telefoons zijn in de huidige maatschappij zelfs nodig voor schoolwerk en worden steeds belangrijker bij het onderhouden van sociale contacten. “Maar mam, iedereen zit na school op Roblox!.” Waar kinderen eerst nog op het schoolplein samenkwamen voor een potje voetbal, wordt er nu online afgesproken om samen de eindbaas in een spel te verslaan. Je wilt als ouder je kind natuurlijk niet beperken, maar is al dat gamen nu wel handig? Wat weten we van schermtijd en kinderen hun ontwikkeling? En welke regels zijn goed om te hanteren. 

regels voor gamen en schermtijd

Onderzoek

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de invloeden van schermtijd op de ontwikkeling van kinderen. Daarin zijn onderzoekers het nog niet helemaal met elkaar eens of meer schermtijd nu directe negatieve gevolgen heeft op kinderen. Er zijn onderzoeken die stellen dat veel schermtijd leiden tot een grotere kans op depressies, gedragsproblemen, slaapproblemen en overgewicht bij kinderen. Het is hier echter moeilijk om te bepalen of deze effecten ook echt alleen door de schermtijd verklaard kunnen worden. Er is ook recent een onderzoek uitgevoerd naar kinderen van negen en tien jaar oud, waarin vijf uur schermtijd per dag geen negatief effect lijkt te hebben op de gezondheid van kinderen. Dit onderzoek vindt ook positieve effecten wanneer het om meer schermtijd gaat. Zo zouden kinderen meer vrienden hebben en een sterkere relatie met deze vrienden kunnen onderhouden, omdat ze hen spreken via chat en beeldbellen. Omdat de resultaten zo tegenstrijdig zijn, kunnen onderzoekers nog geen eenduidige conclusies trekken over wat nu gezond is en wat niet. Wel benadrukken onderzoekers vaak om schermgebruik af te bakenen en om goed op te letten wat schermtijd met je kinderen doet. Het is dus belangrijk dat je als ouder goed bekijkt wat bij je kind past en daar je ouderschap op aanpast. 

Gouden Regels Over Schermtijd

1. Weet wat je kind doet. Voordat je kind vraagt of hij een nieuw spel mag spelen of een nieuwe video mag kijken, ga dan eerst op onderzoek uit. Wat is het? Kost het geld? Zijn er in het spel aankopen die je kunt doen? Voor welke leeftijd is het? Dit is niet alleen handig om zicht te krijgen op wat je kind doet, maar reken maar dat papa en mama ook dikke bonuspunten krijgen als zij weten waar de laatste vlog van Enzo Knol over ging. 

2. Maak samen regels. In plaats van dat je als ouder zelf de regels bepaald, kan het helpend zijn om je kind mee te nemen in de besluitvorming. Probeer je kind hierin vooral te horen en luister naar zijn mening. Neem deze mening ook vooral serieus. Snap dat het enorm vervelend is wanneer iedereen in de klas een video heeft gekeken en jij niet en begrijp dat spelletjes er nu eenmaal voor gemaakt zijn om mensen hun aandacht vast te houden, waardoor het enorm lastig is om te stoppen. 

3. Zet een timer. Kinderen vinden het überhaupt lastig om in te schatten hoeveel tijd ze met zaken bezig zijn, laat staan als je volledig in een spel zit. Het is daarom goed om je kind bewust te maken van de tijd door een visuele timer te zetten. Herinner kinderen er vooral aan wanneer de tijd bijna om is. Dan kunnen ze zich alvast op voorbereiden dat hun schermtijd bijna voorbij is. 

4. Hou een vast schema aan. Reserveer een bepaalde tijd van de dag voor schermtijd. Zo ontstaat er minder kans op discussie omdat kinderen de schermtijd nu eenmaal gewend zijn. Leer kinderen vooral aan om om schermtijd te vragen. Zo hou je namelijk grip op de hoeveelheid tijd die je kind achter een scherm besteedt. 

regels voor gamen en schermtijd

5. Wees voorzichtig met schermtijd voor het slapen gaan. Het scherpe licht in combinatie met de verhoogde breinactiviteit die vaak samenhangt met schermen, maakt vaak dat het langer duurt om in slaap te vallen. Probeer daarom schermactiviteit voor jullie bedtijd te limiteren. 

6. En de laatste. Een hele belangrijke. Geef het goede voorbeeld. Kijk kritisch naar je eigen scherm gedrag. Zit je zelf eindeloos op Instagram te scrollen of vaak in de groepsapp van je vriendinnen te appen? Bedenk dan goed dat kinderen vooral leren door naar hun ouders te kijken. Hou jezelf daarom eens een spiegel voor en bekijk zelf kritisch je eigen schermgebruik. Misschien verstandig om je Pinterest bord even lekker bij te werken als de kids op bed liggen! 

Meer weten over gamen en schermtijd? Dat kan! Op de Online Opvoed Uni vind je een uitgebreide masterclass van Koen Schobbers over dit onderwerp! Je bent al lid voor 1 euro per dag!

Over de schrijver
Ik ben Lois. Ik ben binnen De Online Opvoed Uni actief als orthopedagoog en coach. Als mensen mij vragen wat ik ben en wat ik doe, vind ik het moeilijk om daar een kort en bondig antwoord op te geven. Ik ben de laatste jaren vooral gegaan waar ik nodig was, wat maakt dat ik bijvoorbeeld leerkracht in het basisonderwijs, remedial teacher, studiebegeleider en zelfs Engels leraar in Zuid-Korea ben geweest. Op dit moment ben ik werkzaam als orthopedagoog in de Jeugd GGZ. Daarnaast geef ik individuele begeleiding aan kinderen en jongeren binnen mijn eigen bedrijf Beyond Remedial Teaching. Maar waar ik ook ga en welke titel ik ook draag, ik probeer altijd vast te houden aan wat ik belangrijk vind, namelijk dat elke kind het verdient om gezien, gehoord en geholpen te worden
Reactie plaatsen