Wanneer je kind gepest wordt
26 oktober 2022 

Wanneer je kind gepest wordt

Wanneer je kind gepest wordt

Misschien is het bij jullie thuis wel eens gebeurd: Je kind komt in tranen thuis. Snikkend vertelt hij of zij je dat er in de klas gepest wordt. Het liefste zou je misschien direct verhaal halen bij school en bij de anderen ouders. Ongetwijfeld doet het enorm pijn wanneer je je kind zo verdrietig ziet! Daarnaast komt dit vaak met een gevoel van machteloosheid. Je kunt je kind namelijk niet beschermen van al het vervelends in de wereld. Wat kun je het beste doen op zulke momenten? 

 

Waarom Pesten Kinderen?

Hoe cliché het ook klinkt, pesten, in lichte mate, hoort bij de ontwikkeling van een kind. Waarschijnlijk heb jij zelf  ook wel eens pestervaringen meegemaakt of gezien of heb je zelf gepest. Kinderen zijn volop in ontwikkeling en zijn ook op sociaal gebied flink aan het uitvinden hoe zaken moeten. Ze experimenten met regels en kijken hoe ver ze op sociaal gebied kunnen gaan. Hier kan pesten een gevolg van zijn. Vaak komt pesten voort uit de wens om “erbij” te horen. Kinderen zijn aan het experimenteren met hoe zij  een plekje in een groep kunnen verkrijgen. Omdat veel kinderen nog moeite hebben met sociale regels, kan het experimenteren soms overslaan in pestgedrag. 

 

Hoewel wat geplaag erbij hoort, is het natuurlijk niet de bedoeling dat terugkerend pestgedrag wordt getolereerd. Zeker niet wanneer steeds een kind in de klas de klos is. 

mijn kind wordt gepest

Wat kun je  als ouder doen?

  1. Geef je kind allereerst een enorm compliment dat hij het verhaal met je deelt. Dit kost vaak veel moed. Enorm knap dus wanneer je kind dit met een volwassenen deelt. Benoem ook vooral dat bij andere zaken het erg handig kan zijn om een volwassenen erbij te halen. Geef ook vooral aan dat pesten niet ok is en niet mag! 
  2. Probeer zo neutraal mogelijk te luisteren. Misschien kookt je bloed wel of komt jouw pestverleden in je naar boven. Toch helpt het je kind vaak niet als jij meegaat in de emotie van het kind. Probeer daarom zo rustig mogelijk te blijven. Wees voor je kind vooral een stabiel, veilig punt waar hij zijn verhaal kan doen. 
  3. Stel vragen en probeer de situatie zo helder mogelijk te krijgen. Soms kan het zijn dat je kind situaties of opmerkingen verkeerd heeft begrepen of acties van anderen heeft opgevat als pesten. Probeer na te gaan hoe vaak het pesten voorkomt, hoe het pesten eruit ziet en wie erbij betrokken is. 
  4. Maak samen een plan. Direct op de pesters afstappen, kan voor je kind heel vervelend zijn. Heb je al je moed bij elkaar verzameld om het aan papa of mama te vertellen, gaan ze direct naar school en sta jij vooral als klikspaan bekend! Het is daarom goed om je kind hierin de regie te geven. Wat wil je kind graag? Misschien wilde hij dit enkel delen. Misschien heeft hij wat tips nodig om dit zelfstandig op te lossen. Bekijk samen wat hier de beste oplossing kan zijn. 
  5. Wanneer je kind vaak thuis komt met pestverhalen, is het goed om in gesprek te gaan met de leerkracht. Deel dit met je kind en benadruk dat de juf of meester de volwassenen is die dit soort zaken kan oplossen. Ga eventueel samen met je kind en de leerkracht in gesprek om een oplossing te bedenken. Een leerkracht of een intern begeleider op school kennen vaak meerdere technieken om het klassenklimaat te verbeteren. Misschien heeft de school van je kind ook wel een pest protocol die je als ouder kunt raadplegen.

    help mijn kind wordt gepest

Bekijk ook onze masterclass voor uitgebreidere informatie met alles wat je als ouder moet weten over pesten en gepest worden!

 

Over de schrijver
Ik ben Lois. Ik ben binnen De Online Opvoed Uni actief als orthopedagoog en coach. Als mensen mij vragen wat ik ben en wat ik doe, vind ik het moeilijk om daar een kort en bondig antwoord op te geven. Ik ben de laatste jaren vooral gegaan waar ik nodig was, wat maakt dat ik bijvoorbeeld leerkracht in het basisonderwijs, remedial teacher, studiebegeleider en zelfs Engels leraar in Zuid-Korea ben geweest. Op dit moment ben ik werkzaam als orthopedagoog in de Jeugd GGZ. Daarnaast geef ik individuele begeleiding aan kinderen en jongeren binnen mijn eigen bedrijf Beyond Remedial Teaching. Maar waar ik ook ga en welke titel ik ook draag, ik probeer altijd vast te houden aan wat ik belangrijk vind, namelijk dat elke kind het verdient om gezien, gehoord en geholpen te worden