Praten over nieuws met je gevoelige kind
18 augustus 2021 
in Emoties

Praten over nieuws met je gevoelige kind

“Besmettingen lopen weer op.” “Heftige bijwerkingen na tweede vaccinatie.” Het zijn koppen waar we inmiddels amper nog van opkijken. Waar het nieuws eerder vaak een ver-van-mijn-bed-show was, lijken nieuwsberichten nu bijna niet meer buiten de deur te houden. Persconferenties worden in huiskamers gevolgd, bekenden vragen naar jullie lockdown ervaringen op straat en zelfs demonstraties zijn niet meer ongewoon in een straatbeeld. Daarbij passeren zaken als liquidaties, natuurrampen en oorlogen ook nog regelmatig de revue. Natuurlijk zou je je gevoelige kind tegenover al dit negatiefs willen afschermen, maar dit lijkt, zeker anno 2021, niet meer haalbaar. Hoe kun je over nieuws praten met je gevoelige kind?

praten over nieuws kind

Een kans om te leren

Allereerst lijkt het goed om te beseffen dat het bespreken van nieuwsberichten een mooie wijze kan zijn om je kind meer weerbaar te maken voor de wereld om hem heen. Experts geven aan dat wanneer kinderen volledig worden afgeschermd van de negatieve gebeurtenissen in hun omgeving, de realiteit op latere leeftijd hard kan aankomen. De wereld is helaas niet alleen maar positief en een kind zal moeten leren dat negatieve gebeurtenissen daar nu eenmaal bij horen. Zie het nieuws om ons heen als een kans om je kind over de wereld te leren en te relativeren.

Wanneer je kind zijn schouders ophaalt

Hierbij is het goed om te weten dat nieuws niet altijd iets los hoeft te maken bij kinderen. Vooral jonge kinderen kunnen bijvoorbeeld hun schouders ophalen en verder spelen wanneer nieuws met hen wordt gedeeld. Jonge kinderen tot een jaar of negen leven nog sterk in een hun eigen fantasie. Voor hen voelt nieuws niet altijd aan als realiteit. Toch houdt dit niet direct in dat elk kind op een dezelfde wijze zal reageren en kunnen ook jonge kinderen met vragen komen.

Hoe sta jij hierin?

Een leidraad hierin is jouw eigen houding tegenover het nieuws. Een kind schat de veiligheid van een nieuwe gebeurtenis of omgeving in door naar zijn ouders te kijken. Een peuter die een vreemde ontmoet, zal eerst naar zijn ouders kijken om in te schatten of de vreemde een gevaar vormt. Pas als ouders neutraal of positief reageren, zal een peuter de situatie aangaan. Dit principe geldt ook voor nieuwsberichten. Een kind zal naar jou kijken of de situatie onveilig is. Probeer daarom uit te stralen dat het nieuws geen reden is tot zorg en probeer je eigen emoties zo neutraal mogelijk te houden. Wanneer jij veiligheid en rust uitstraalt, zal een kind deze houding overnemen. Neem indien nodig even tijd voor jezelf om tot rust te komen wanneer je heftig nieuws hebt vernomen.

praten over nieuws kind

Hoe kun je met je gevoelige kind praten over het nieuws?

  1. Laat je kind zoveel mogelijk zelf met vragen komen en laat het nieuws geen mededeling zijn. Stel hierin open vragen; “Wat vind jij van de nieuwe regels op school?” ‘Hoor je wel eens over vaccinaties?” “Waar ging het Jeugdjournaal vandaag over? Wil je daar nog iets over vragen?”.
  2. Hou antwoorden kort. Kinderen nemen al vaak genoegen met korte antwoorden. Beantwoord kort en bondig en blijf bij de vraag die je kind stelt. Pas hierbij je antwoord aan op de leeftijd van je kind en probeer heftige details te vermijden wanneer deze niet van belang zijn om de vraag van je kind te beantwoorden.
  3. Erken de gevoelens van je kind. Blijf niet alleen bij inhoudelijke informatie, maar vraag ook naar welke gevoelens het nieuws bij jouw kind losmaakt. Benoem deze gevoelens wanneer je deze ziet en erken deze. Het is oké dat nieuws iets in je kind losmaakt. Die gevoelens mogen er zijn.
  4. Wees eerlijk en open. Vertel geen zaken die onwaar zijn of die je niet zeker weet. De waarheid kan soms hard zijn, waardoor het verleidelijk kan zijn om deze aan te passen. Dit komt echter je vertrouwensband met je kind niet altijd ten goede. Wanneer je kind namelijk doorkrijgt dat je onwaarheden hebt verteld, kan dit ervoor zorgen dat je kind jou minder vertrouwd, wat voor onveiligheid zorgt.
  5. Stel gerust. Wanneer je merkt dat je kind angstig is voor de situatie, is het goed om de situatie te relativeren. Als kinderen horen over een oorlog, is het voor kinderen moeilijk in te schatten of een oorlog ook in hun omgeving kan voorkomen. Probeer argumenten te geven waarom de kans klein is dat zaken in het nieuws hen zal overkomen. “Er is veel onderzoek gedaan naar Corona en we weten dat kinderen niet zomaar doodgaan aan Corona.” “We hebben sterke dijken. Daarom zal het hier niet zomaar overstromen.”
  6. Luister naar je kind. Als je merkt dat je kind onrustig wordt van nieuws, slecht slaapt of vaker boos is, kan het goed zijn om nieuws even te beperken. Hoewel je je kind nooit 100% kan afschermen kan het soms de juiste zet zijn om even geen Jeugdjournaal te kijken of een persconferentie te bekijken wanneer de kinderen op bed liggen. Je kan dit altijd weer langzaam opbouwen wanneer je kind beter in zijn vel zit.
Over de schrijver
Ik ben Lois. Ik ben binnen De Online Opvoed Uni actief als orthopedagoog en coach. Als mensen mij vragen wat ik ben en wat ik doe, vind ik het moeilijk om daar een kort en bondig antwoord op te geven. Ik ben de laatste jaren vooral gegaan waar ik nodig was, wat maakt dat ik bijvoorbeeld leerkracht in het basisonderwijs, remedial teacher, studiebegeleider en zelfs Engels leraar in Zuid-Korea ben geweest. Op dit moment ben ik werkzaam als orthopedagoog in de Jeugd GGZ. Daarnaast geef ik individuele begeleiding aan kinderen en jongeren binnen mijn eigen bedrijf Beyond Remedial Teaching. Maar waar ik ook ga en welke titel ik ook draag, ik probeer altijd vast te houden aan wat ik belangrijk vind, namelijk dat elke kind het verdient om gezien, gehoord en geholpen te worden
Reactie plaatsen